Δαπέδου-Οροφής R410a DC Inverter EcoDesign

Για τη 10ετή εγγύηση πατήστε εδώ. Για τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά πατήστε εδώ. Για τον κατάλογο του Ημικεντρικού Κλιματισμού πατήστε εδώ.