Θέσεις Εργασίας

Group Finance Director

NIPPON – D. Mavrogenis S.A. is a Greek company that operates successfully for over 25 years in the Αir Conditioning market.

Its successful and profitable operation led the company to an expansion, establishing two new companies: M&T Electronics in Greece and Turkey. Both M&T companies operate in the electronics market, offering unique mobile phones and tablets under the brand name Fluo.

In the framework of expansion and our strategic focus on international expansion, we are seeking to recruit a:

Group Finance Director

Location: Athens

Responsibilities:

 • Leads the Finance team and ensures accurate and on time response to all requests.
 • Creates and maintains various KPIs and reports for our international activities.
 • Provides to the management adequate explanations and comments based on the finance data and reports.
 • Maintains the relationship with the banks.
 • Holds responsibility for the organization and management of the Accounting Department and its performance.
 • Offers support in accounting, taxation and financial matters to the Management, regarding our international operation.
 • Owns the numbers, provides an independent point of view on forecast to improve forecast accuracy, warns early on business performance against goals.
 • Cooperates with the external auditors of the Company for the execution of the audits of the Company’s financial statements.

Academic & Professional background:

 • BSc in Finance and MSc in Finance / Management or MBA.
 • 5-10 years of experience in a similar job role, ideally in a company with imports from third countries.
 • People management experience of 3+ years.
 • Advanced PC skills and excellent use of English language.

Other knowledge and skills:

 • Ability to effectively manage multiple projects, have excellent attention to detail, and work effectively
 • under deadlines.
 • Demonstrated ability to effectively translate financial analysis and insights into meaningful and actionable business communications and recommendations.
 • Focus on results.
 • Ability to independently lead teams and execute on functional responsibilities with minimal guidance and oversight

To send your CV, please click here.

For more information, please visit our websites:
greeaircondition.gr
mntelectronics.com
fluo.me

International Recruitment Specialist

NIPPON – D. Mavrogenis S.A. is a Greek company that operates successfully for over 25 years in the Αir Conditioning market.

Its successful and profitable operation led the company to an expansion, establishing two new companies: M&T Electronics in Greece and Turkey. Both M&T companies operate in the electronics market, offering unique mobile phones and tablets under the brand name Fluo.

In the framework of our international expansion, we are seeking to recruit an:

International Recruitment Specialist

Location: Athens, Greece
Travelling: app. 50%

All CVs must be sent in English

Responsibilities

 • Recruitment of top talent in Greece, Turkey and various European and non-European countries.
 • Management of multiple different vacancies simultaneously.
 • Extended and effective use of all sources of talent recruitment.
 • Creation of a prosperous relationship with top talent offices, universities and other sources of candidates.

Qualifications

 • Minimum 5 years of experience in a reputable Consultant Firm.
 • BSc in HR, Business Administration, Psychology or Finance and MSc Degree in HR are a must.
 • Excellent use of the English language is essential.

Soft Skills

 • Multitasking ability and focus on results.
 • Excellent communication skills in Greek and English.
 • Ability to deeply understand candidate’s personality and technical skills.

To send your CV, please click here.

For more information, please visit our websites:
greeaircondition.gr
mntelectronics.com
fluo.me

Logistics & Customer Service Supervisor

NIPPON – D. Mavrogenis S.A. is a Greek company that operates successfully for over 25 years in the Αir Conditioning market.

Its successful and profitable operation led the company to an expansion, establishing two new companies: M&T Electronics in Greece and Turkey. Both M&T companies operate in the electronics market, offering unique mobile phones and tablets under the brand name Fluo.

In the framework of our international expansion, we are seeking to recruit a:

Logistics & Customer Service Supervisor

 Responsibilities

 • Leads, monitors, coaches and evaluates their team.
 • Continuously reviews and suggests new processes and team’s reorganization, in order to achieve maximum effectiveness during our continuous development and expansion.
 • Coordinates the team activities and prevents mistakes and delays.
 • Guides the team to respond to all customer inbound calls effectively and on time.
 • Ensures timely deliveries and solution of transportation issues in Greece and other countries.

Academic & Professional background:

 • At least 5 years of relevant experience in a similar role with proven track of exceptional results is a must.
 • Excellent knowledge of the English language is essential.
 • BSc level of education is a must, MSc is desired.
 • Excellent use of MS Office.

Other knowledge and skills:

 • Strong managerial skills.
 • Multitasking skills.
 • Focus on results and details.
 • Excellent written and oral communication in Greek and English.

For more information, please visit our sites:

To send your CV, please click here.

Graphic Designer

NIPPON – D. Mavrogenis S.A. is a Greek company that operates successfully for over 25 years in the Αir Conditioning market.

 

Its successful and profitable operation led the company to an expansion, establishing two new companies: M&T Electronics in Greece and Turkey. Both M&T companies operate in the electronics market, offering unique mobile phones and tablets under the brand name Fluo.

In the framework of our international expansion, we are seeking to recruit a:

Graphic Designer

Location: Athens

Responsibilities

 • Proposes innovative ideas in the advertising concept creation.
 • Designs graphic content for social media streams.
 • Creates interesting and innovative GIF or HTLML5 banners for advertising in our international websites and social websites.
 • Designs marketing product catalogues, flyers or any other promotional materials.
 • Performs video editing with Premiere or After Effects program.

Professional and Educational background

 • Minimum 4 years of proven experience as a Graphic Designer, preferably as part of company team or in advertising agencies.
 • Excellent knowledge of digital design and digital trends.
 • Deep understanding of Social Media Channels.
 • Studies in Graphic Design.
 • Proficient use of English (oral and written).

Requirements

 • Excellent use of Adobe Photoshop, Adobe Illustrator (or Corel) and of Adobe InDesign.
 • Very good knowledge of video editing programs (Premiere or After Effects).
 • HTLM5 or GIF animated banner creation is a must.
 • Knowledge of WordPress will be an asset.

Soft Skills

 • Creativity and innovation.
 • High sense of aesthetics and attention to detail.
 • Fast-Learning mentality and full understanding of graphic design and web techniques.

All candidates should provide an online portfolio featuring their own work

Find us at:

And also at Facebook, Instagram and Twitter!

To send your CV, please click here.

Website Developer/ Designer

NIPPON – D. Mavrogenis S.A. is a Greek company that operates successfully for over 25 years in the Αir Conditioning market.

Its successful and profitable operation led the company to an expansion, establishing two new companies: M&T Electronics in Greece and Turkey. Both M&T companies operate in the electronics market, offering unique mobile phones and tablets under the brand name Fluo.

In the framework of international expansion, we are seeking to recruit a:

Website Developer/ Designer

Location: Athens

Responsibilities

 • Designs the overall architecture of the group international websites, using the best software techniques to achieve continuous improvement and update.
 • Suggests ways to develop and then implements SEO mechanisms and techniques, in order to continuously optimize the visibility of the Company’s website.
 • Proposes new ideas and creates Website content and layout and user interface by using standard HTML/CSS practices.
 • Analyzes web traffic metrics and suggests innovative ideas to enhance web presence.
 • Ensures the maintenance and elaboration of Group’s international websites, using new trends and technology.
 • Manages and improves e-shops.
 • Creates and maintains software documentation files.

Requirements

 • Minimum 7 years of experience as a Web Developer, Web Designer or Web Programmer, preferably as part of company team with proven success stories.
 • Bachelor in Computer Studies or related field.
 • Proficient use of English (oral and written) is a must.
 • Excellent knowledge of WordPress, HTML and CSS.
 • Familiarity with programming languages (PHP, Javascript, .NET, etc) is essential.
 • Experience with network diagnostics and network analytics tools.
 • Knowledge of Photoshop is a plus.

Soft Skills

 • Creativity and innovation.
 • Excellent time management and focus on results.
 • Attention to detail and problem solving skills.

Candidates interested should forward their CVs to mtsoukia@nipponsa.gr

Find us at:

And also on Facebook, Instagram and Twitter!

Senior Accountant

NIPPON – D. Mavrogenis S.A. is a Greek company that operates successfully for over 25 years in the Αir Conditioning market.

Its successful and profitable operation led the company to an expansion, establishing two new companies: M&T Electronics in Greece and Turkey. Both M&T companies operate in the electronics market, offering unique mobile phones and tablets under the brand name Fluo.

In the framework of international expansion, we are seeking to recruit a:

Senior Accountant

Location: Athens

RESPONSIBILITIES:

 • Ensures data input and further development of the ERP System.
 • Collects and files supporting documents.
 • Posting journal entries, maintaining the accounting books and producing trial balances.
 • Records and pays all expenses.
 • Assists in month end production of financial statements and VAT reports.
 • Settles regular and ad hoc payments to internal and external clients.
 • Monitors and implements 3rd party and Public Sector obligations.
 • Supports the Accounting Manager in internal control issues and maintains a system of filling for the department.
 • Works closely with Accounting Manager and provides support towards various departmental and interdepartmental projects as needed.

QUALIFICATIONS

 • 4-8 years in a similar position in FMCG/ Commercial companies, with strong technical background of the accounting functions.
 • Bachelor’s degree in Accounting and/or Finance
 • Master’s degree in Accounting or Finance is desired.
 • Very Good Knowledge of Greek GAAP and working experience on IFRS Standards
 • A’ class signatory right desired
 • ACCA Certification desired
 • Proficient Use of English Language (oral & written)
 • Excellent PC Skills (MS Excel)- Experience in using commercial programs


SKILLS

 • Strong Analytical and Numerical Skills
 • Attention to Detail
 • Communication skills and Team Orientation
 • Adherence to Deadlines


Only the CVs that fully meet the above prerequisites will be considered for the interview process

For more information feel free to visit our sites:

And also on Facebook, Instagram and Twitter!

To send your CV, please click here.

Turkish Speaking Customer Service Assistant - Thermi

NIPPON – D. Mavrogenis S.A, the Greek company that operates successfully for over 25 years in the air conditioning market and mother company of M&T Greece and MNT Turkey, is seeking to recruit a:

Turkish Speaking Customer Service Assistant

Location: Thermi, Macedonia

All CVs must be sent in Greek or English

Job Responsibilities

 • Handles customers’ inbound calls in an effectively and timely manner.
 • Enters customer orders and other information in an accurate and efficient manner to the relevant ERP system.
 • Acts as a contact person for the customers, regarding orders and availability of products.
 • Keeps customers well informed regarding transportation issues.
 • Ensures smooth and proper function of the daily routine.

Qualifications

 • Excellent knowledge of Greek and Turkish.
 • Excellent knowledge of English will be considered an asset.
 • AEI/TEI level of education.
 • 1-3 years of relevant experience is desired, but not essential.
 • Excellent use of MS Office.
 • Fulfilled military obligations for male candidates

Skills

 • Multitasking skills.
 • Organizational and Prioritization Skills
 • Ability to work independently and handle difficult situations in the kindest way.
 • Focus on results and details
 • Communication skills

To send your CV, please click here.

For more information, please visit our websites:
greeaircondition.gr
mntelectronics.com
fluo.me

Group After Sales Manager

NIPPON – D. Mavrogenis S.A. is a Greek company that operates successfully for over 25 years in the Αir Conditioning market. Its successful and profitable operation led the company to an expansion, establishing two new companies: M&T electronics in Greece and Turkey. Both M&T companies operate in the electronics market, offering unique mobile phones and tablets.

Our Group of Companies has a rapid growing export activity and this resulted in the need to recruit a:

Group After Sales Manager

Location: Athens

Καθήκοντα

 • Οργάνωση, συντονισμός και αξιολόγηση του δικτύου after sales technical support στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Ορισμός διαδικασιών για την αποτελεσματική after sales εξυπηρέτηση διεθνώς.
 • Διοίκηση και ανάπτυξη της ομάδας after sales support.
 • Διασφάλιση της έγκαιρης και αποτελεσματικής τεχνικής υποστήριξης toy πελατολογίου και των μεγάλων πελατών.
 • Ορισμός και υλοποίηση πλάνου συντηρήσεων και επισκευών, σύμφωνα με τους στόχους της εταιρείας και τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών/καταναλωτών.
 • Εκπαίδευση και ανάπτυξη των εξωτερικών συνεργείων των τεχνικών σύμφωνα με τις εκάστοτε προδιαγραφές των προϊόντων καθώς και της διαδικασίας συντήρησης και της επισκευής τους.
 • Παρακολούθηση και βελτιστοποίηση του αποθέματος ανταλλακτικών και δημιουργία διαδικασιών για την έγκαιρη αποστολή του διεθνώς.

 Απαραίτητα Προσόντα

Προϋποθέσεις

 • Ελάχιστη εμπειρία 5 ετών σε αντίστοιχη θέση σχετική με κλιματισμό, βιομηχανικό κλιματισμό, αποθήκες ψυγείων ή εταιρείες  ανελκυστήρων ή συναφών δραστηριοτήτων.
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολογίας.
 • Εμπειρία στην χρήση ERP.
 • Άριστη γνώση αγγλικών.
 • Άριστη γνώση Η/Υ και MS Office.

Ικανότητες

 • Ηγεσία και ακριβής επικοινωνία
 • Οργάνωση εργασιών και τήρηση προθεσμιών
 • Εστίαση στην ικανοποίηση του πελάτη

To send your CV, please click here.

For more information, please visit our websites:
greeaircondition.gr
mntelectronics.com
fluo.me

International Marketing Director

NIPPON – D. Mavrogenis S.A. is a Greek company that operates successfully for over 25 years in the Αir Conditioning market.

Its successful and profitable operation led the company to an expansion, establishing two new companies: M&T electronics in Greece and Turkey. Both M&T companies operate in the electronics market, offering unique mobile phones and tablets.

Our Group of companies has a rapid growing export activity and this resulted in the need to recruit a:

:

International Marketing Director

Location: Athens, Greece

Travelling: 25-40%

All CVs must be sent in English

Responsibilities

 • Develops annual Marketing plans, regarding all brands and products for the domestic and international markets, in line with business strategic plans.
 • Understands the various international cultural backgrounds and manages to create successful launches and increasing brand awareness.
 • Leads an in-house team of Marketing, Digital Marketing and Graphic Designers professionals in Greece and abroad.
 • Proposes detailed budget plans for all countries, in accordance to marketing action plans and company targets.
 • Coordinates and executes the marketing plan in collaboration with the marketing team, as well as with our international colleagues.
 • Creates and manages new market entry strategies for the Brand through market research, data analysis, marketing campaigns, media planning, social media and strategic partnerships.
 • Drives interest and passion for the brand by ensuring a competitive advantage to all marketing and events activities.

Qualifications

 • Minimum 10 years of experience as a Marketing Manager or Director in middle to large sized Companies.
 • Experience in international roles with proven record of successful implementation in foreign markets will be highly appreciated.
 • Bachelor’s degree in Marketing Management or Business Administration and Master’s degree in Marketing.
 • Proficient use of English (written and oral)
 • Excellent use of MS Office
 • Ability to travel frequently

Skills

 • Strategic thinking and excellent communication and arithmetic skills.
 • Focus on results and strong will to succeed.

To send your CV, please click here.

For more information, please visit our websites:
greeaircondition.gr
mntelectronics.com
fluo.me

Client Orders / Customer Service Representative (Athens)

NIPPON – D. Mavrogenis S.A, the Greek company that operates successfully for over 25 years in the air conditioning market and mother company of M&T Greece and MNT Turkey, is seeking to recruit for its premises in Athens a:

Client Orders / Customer Service Representative

Responsibilities

 • Handles all customer inbound calls in an effectively and timely manner.
 • Acts as a contact person for the customers, regarding orders and availability of products.
 • Keeps customers well informed regarding our products availability and makes credit control checks.
 • Enters customer orders and other information in an accurate and efficient manner to the relevant ERP system.
 • Ensures smooth and proper function of the daily routine.

Academic & Professional background:

 • Excellent knowledge of the English language is a must.
 • BSc level of education is desired.
 • 2-6 years of relevant experience is desired, but not essential.
 • Excellent use of MS Office.

Other knowledge and skills:

 • Multitasking skills.
 • Ability to work independently and handle difficult situations in the kindest way.
 • Focus on results and details.
 • Excellent written and oral communication in Greek and English.

To send your CV, please click here.

For more information, please visit our websites:
greeaircondition.gr
mntelectronics.com
fluo.me

Client Orders / Customer Service Representative (Thessaloniki)

NIPPON – D. Mavrogenis S.A, the Greek company that operates successfully for over 25 years in the air conditioning market and mother company of M&T Greece and MNT Turkey, is seeking to recruit for its premises in Thessaloniki a:

Client Orders / Customer Service Representative

Responsibilities

 • Handles all customer inbound calls in an effectively and timely manner.
 • Acts as a contact person for the customers, regarding orders and availability of products.
 • Keeps customers well informed regarding our products availability and makes credit control checks.
 • Enters customer orders and other information in an accurate and efficient manner to the relevant ERP system.
 • Ensures smooth and proper function of the daily routine.

Academic & Professional background:

 • Excellent knowledge of the English language is a must.
 • BSc level of education is desired.
 • 2-6 years of relevant experience is desired, but not essential.
 • Excellent use of MS Office.

Other knowledge and skills:

 • Multitasking skills.
 • Ability to work independently and handle difficult situations in the kindest way.
 • Focus on results and details.
 • Excellent written and oral communication in Greek and English.

To send your CV, please click here.

For more information, please visit our websites:
greeaircondition.gr
mntelectronics.com
fluo.me

International Business Development Director

NIPPON – D. Mavrogenis S.A. is a Greek company that operates successfully for over 25 years in the Αir Conditioning market.

Its successful and profitable operation led the company to an expansion, establishing two new companies: M&T Electronics in Greece and Turkey. Both M&T companies operate in the electronics market, offering unique mobile phones and tablets under the brand name Fluo.

In the framework of our international expansion, we are seeking to recruit an:

International Business Development Director

Location: Athens, Greece
Travelling: app. 50%

All CVs must be sent in English

The aim is to expand a new business activity internationally. M&T can be the partner for big Retailers and Operators. They can be our distributors or POS of our Fluo branded products abroad (AC, Smartphones/Tablets, TVs etc.).

Responsibilities

 • Designs and suggests the strategy to approach potential international customers and leads the way by creating strong relationships with strategic partners worldwide.
 • Manages and leads his/her team of Export executives and local Country Managers, ensuring best-in-class standards of achievement against both sales and operational performance measures.
 • Establishes long term win-win partnerships with big Retailers and Operators by offering them a variety of options to cover their needs for their exclusive branded products.
 • Sets clear and measurable objectives to deliver continual sales and personal growth.
 • Participates in relevant national and international exhibitions and creates a network of connections with frequent visits to potential customers abroad.
 • Ensures that his/her team has detailed research and analysis of data for each country, as well as reporting for actions and results.
 • Develops a detailed understanding of international market dynamics and identifies the major business development opportunities available, in cooperation with the International Marketing Director.

Qualifications

 • At least 4 years of experience is similar position, ideally in the field of AC, electronics or new technology and a proven successful track record.
 • MSc degree holder.
 • Excellent knowledge of the English language is a must.
 • High skills in communication and negotiations.
 • Excellent use of MS Office.
 • Ability to facilitate and lead team activities related to new business opportunities.
 • Ability to travel as required.

To send your CV, please click here.

For more information, please visit our websites:
greeaircondition.gr
mntelectronics.com
fluo.me

Digital Marketing Coordinator

NIPPON – D. Mavrogenis S.A. is a Greek company that operates successfully for over 25 years in the Αir Conditioning market.

Its successful and profitable operation led the company to an expansion, establishing two new companies: M&T Electronics in Greece and Turkey. Both M&T companies operate in the electronics market, offering unique mobile phones and tablets under the brand name Fluo.

In the framework of our international expansion, we are seeking to recruit a:

Digital Marketing Coordinator

Location: Athens

Responsibilities

 • Suggests and implements after approval a completed and effective international digital marketing action plan for the Group.
 • Provides innovative ideas to increase brand awareness and to promote our international digital presence, through appropriate digital technology platforms.
 • Builds effective international AdWords and innovative Social Media Campaigns.
 • Plans, creates and executes e-mail marketing campaigns and newsletters.
 • Provides innovative ideas and ways to approach the consumers through digital media.
 • Performs monthly reports to evaluate the results of actions.

Professional and Educational background

 • Minimum 4 years of experience in a digital marketing roles, preferably as member of Marketing Department of structured Companies, with proven success stories.
 • Bachelor in Marketing, Advertisement or Marketing Communication studies.
 • Diploma and advanced education in Digital Marketing is essential.
 • Excellent knowledge of English is a must.
 • Sound knowledge of social media like Facebook, Facebook Business Manager, Instagram, YouTube and Twitter.

Requirements

 • Google AdWords Certification is obligatory.
 • Excellent command of SEO practices and understanding of web analytics.
 • Basic knowledge of HTML, CSS, Photoshop and ROI calculation are desired.
 • Good relation with bloggers is desired.

Soft Skills

 • Time management and focus on results.
 • Attention to detail.
 • Communication and ability to build strong relationships.
 • Excellent presentation skills.

Candidates interested should forward their CVs to mtsoukia@nipponsa.gr

Find us in:

And also on Facebook, Instagram and Twitter!

To send your CV, please click here.

Sales Engineer - Μηχανικός Πωλήσεων

H Nippon- D. Mavrogenis AE δραστηριοποιείται επιτυχώς στο χώρο των air-condition εδώ και 25 χρόνια και είναι επίσημος και αποκλειστικός αντιπρόσωπος της μάρκας GREE στην Ελλάδα από το 2003.

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των εργασιών του Ομίλου, αναζητούμε υποψηφίους για τη θέση του:

Sales Engineer – Μηχανικός Πωλήσεων

Τοποθεσία: Γέρακας, Αττική

Καθήκοντα

 • Ανάπτυξη, συντήρηση και ενδυνάμωση των επιχειρηματικών σχέσεων με κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες, με B2B πελάτες και με το δίκτυο αντιπροσώπων.
 • Αναγνώριση νέων ευκαιριών πώλησης στην περιοχή ευθύνης.
 • Τηλεφωνική προσέγγιση, επίσκεψη, reporting ενεργειών.
 • Συνεργασία με πελάτες και αντιπροσώπους, με σκοπό την περισυλλογή και εξυπηρέτηση αναγκών
 • Συνεργασία με το τμήμα Marketing, με σκοπό την παροχή των δεδομένων αγοράς και την υλοποίησης των ενεργειών Marketing
 • Συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση, με σκοπό την διευθέτηση των εισπράξεων και των υπολοίπων πελατών

Προϋποθέσεις

 • Πτυχίο Πολυτεχνείου με αντικείμενο Μηχανολόγου Μηχανικού (κατασκευαστική ή ενεργειακή κατεύθυνση) ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Ελάχιστη εμπειρία 6 ετών σε τμήμα Πωλήσεων ή Εξυπηρέτησης Πελατών, εκ των οποίων τουλάχιστον 2 χρόνια σε Πωλήσεις HVAC (AC & VRF συστήματα)
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία σε επιτυχή ανάπτυξη και υλοποίηση B2B Πωλήσεων σε τομέα HVAC.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών είναι επιθυμητή
 • Ικανότητα ταξιδιών ανά την Ελλάδα, 10-20%.
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες υποψήφιους

Ικανότητες

 • Ικανότητα ανάπτυξης και συντήρησης πελατολογίου
 • Ικανότητες καλής επικοινωνίας και πειθούς
 • Ομαδικότητα
 • Ικανότητες ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επισκεφθείτε τα sites μας:

Για να στείλετε το βιογραφικό σας, πατήστε εδώ.