Εξωτερικές μονάδες Ecodesign – Τεχνικά Χαρακτηριστικά

[printfriendly]
Free Match R410a DC Inverter ODU GWHD(18)NK3KO (1-2) GWHD(24)NK3MO (1-3) GWHD(28)NK3KO (1-4) GWHD(36)NK3BO (1-4) GWHD(42)NK3AO (1-5)
Ονομαστική Απόδοση kW 5,20 5,40 7,10 8,50 8,00 9,30 10,50 12,00 12,10 13,00
Ονομαστική Απόδοση Btu 17.742 18.425 24.225 29.002 27.296 31.732 35.826 40.944 41.285 44.356
Pdesign  (C/A/W)* kW 5,20 5,00 7,10 7,00 8,00 7,00 10,50 8,00 12,10
Εύρος Απόδοσης kW 2,14 – 5,8 2,57 – 5,92 2,28 – 8,50 3,66 – 8,79 2,28 – 10,25 3,66 – 10,25 2,1 – 11,0 2,6 – 13,0 2,1 – 13,6 2,6 – 14,0
Εύρος Απόδοσης Btu 7.300 – 19.800 8.800 – 20.200 7.800 – 29.000 12.500 – 30.000 7.800 – 35.000 12.500 – 35.000 7.165 – 37.532 8.871 – 44.358 7.165 – 46.403 8.871 – 47.768
Ρεύμα λειτουργίας (max) KW 1,45 (1,78)  1,55 (1,78) 2,18 (2,87) 2,28 (2,87) 2,54 (3,58) 2,49 (3,58) 3,50 (4,88) 3,75 (4,80) 3,59 (5,30) 3,55 (5,30)
Κατανάλωση (max) A 6,43 (7,90) 6,88 (7,90) 9,67 (12,73) 10,12 (12,73) 11,27 (15,88) 11,05 (15,88) 15,42 (21,65) 15,20 (21,55) 16,43 (23,5) 16,22 (23,3)
EER – COP – ΚΛΑΣΗ W/W 6,3 A++ .-/4,0 A+/- 6,1 A++ .-/4,0 A+/- 6,1 A++ .-/4,0 A+/- 5,5 A .-/3,8 A/-
Ηλεκτρική Παροχή V-Ph-Hz 230V ~ 1N – 50 Hz 230V ~ 1N – 50 Hz 230V ~ 1N – 50 Hz 230V ~ 1N – 50 Hz 230V ~ 1N – 50 Hz
Καλώδιο Παροχής Εξ.-Εσ. / Επικ. mm2 ODU 3×2,5 / 2x 4×1,5 ODU 3×2,5 / 3x 4×1,5 ODU 3×2,5 / 4x 4×1,5 ODU 3×4 / 4x 4×1,5 ODU 3×4 / 5x 4×1,5
Στάθμη Θορύβου Εξ. dB(A) ≤56 ≤58 ≤58 ≤57 ≤54
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξ. dB(A) 62 65 65 67 64
Ποσότητα ψυκτικού υγρού kg R410a – 1,60 R410a – 2,2 R410a – 2,4 R410a – 4,3 R410a – 4,8
Ευρος λειτουργιας oC -15 ~43℃ -20 ~24℃ -15 ~43℃ -20 ~24℃ -15 ~43℃ -20 ~24℃ -5 ~48℃ -15 ~27℃ -5 ~48℃ -15 ~27℃
Διάμετρος σωλήνα υγρού – αερίου inch 2×1/4″ – 2×3/8″ 3×1/4″ – 3×3/8″ 4×1/4″ – 4×3/8″ 3×1/4″+3/8» – 2×3/8″+1/2»+5/8» 4×1/4″+3/8» – 2×3/8″+2×1/2»+5/8»
Μέγ. μήκος Συνολικό / Μονάδα m 20 / 10 60 / 20 70 / 20 70 / 20 80 / 25
Μέγ. υψομετρική διαφ. Εξ-Εσ / Εσ-Εσ m 5 / 5 10 / 10 10 / 10 15 / 7,5 15 / 7,5
Ελαχ. / Μέγ. αριθμός εσωτ/κών μον. Pcs 1 / 2 2 / 2 2 / 4 2 / 4 2 / 5
Άθρ. Ελαχ. / Μέγ. κωδικών ισχύος εσωτ. 07 / 21 14 / 30 14 / 42 14 / 54 14 / 66
Πλήρωση υγρού g/m 20 (πέραν των 10m) 20 (πέραν των 30m) 20 (πέραν των 40m) 22 (πέραν των 40m) 22 (πέραν των 50m)
Διαστ. Εξωτ. Μον. ΠxBxY / Βάρος mm/kg 955 x 396 x 700 / 51 980 x 427 x 790 / 68 980 x 427 x 790 / 69 1015 x 440 x 1103 / 94 1015 x 440 x 1103 / 102