Οι άνθρωποι μας 2018-06-19T17:14:41+02:00

Για τη Nippon – Δ. Μαυρογένης Α.Ε., οι άνθρωποι μας αποτελούν την καρδιά του οργανισμού.

Η συνεχής ανάπτυξη και επιτυχημένη πορεία της εταιρείας με τα ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα κλιματισμού, δεν θα μπορούσε να υπάρξει χωρίς την ανθρώπινη δύναμή της.

Η ομάδα λειτουργεί σαν οικογένεια, με ένα κοινό όραμα. Με διαρκή προσπάθεια και υψηλό αίσθημα ευθύνης, ώστε να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις συνεχείς προκλήσεις της αγοράς.

Διατηρούμε μία κουλτούρα εργασίας χωρίς αποκλεισμούς. Πιστεύουμε ότι έχοντας διαφοροποιημένο εργατικό δυναμικό, που αντικατοπτρίζει τη συνεχώς διευρυνόμενη παρουσία μας, ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις ανάγκες των διαφορετικών πελατών μας. Δεν ανεχόμαστε την άνιση μεταχείριση και προσφέρουμε ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και προόδου σε όλους.

Στόχος της εταιρίας είναι να προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον ασφάλειας και δημιουργικότητας για τους ανθρώπους της, που είναι το μεγαλύτερό της κεφάλαιο. Επενδύουμε στην ανάπτυξη των ανθρώπων μας και αξιοποιούμε την αρμονική σύνθεση εμπειρίας και ταλέντου.

Αναζητούμε ικανούς ανθρώπους στους οποίους παρέχουμε ικανοποιητικό πακέτο αμοιβών και παροχών σε ένα ασφαλές και βιώσιμο περιβάλλον. Για εμάς η επαγγελματική εξέλιξη των εργαζομένων μας, τόσο σε επίπεδο γνώσεων, όσο και σε επίπεδο επαγγελματισμού αποτελεί προτεραιότητα και σταθερή αξία.