:Νέος Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός Eco Design
Νέος Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός Eco Design 2015-08-05T11:35:00+00:00

EarthDayLogoGree

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2009/125/ΕΚ και με σκοπό την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 20/20/20 έως το 2020, ήτοι -20% της χρήσης πρωτογενούς ενέργειας, -20% των εκπομπών CO2 και +20% της χρήσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι συσκευές οικιακού κλιματισμού έως 12kW (42.000 btu/h) υπόκεινται σε νέους κανονισμούς που αφορούν το ενεργειακό αποτύπωμά τους.

Τα κλιματιστικά αποτελούν προϊόντα που συνδέονται άμεσα με το περιβάλλον, τόσο εξαιτίας της ενέργειας που καταναλώνουν κατά την λειτουργία ή και την κατάσταση αναμονής τους, όσο και της ενέργειας και πρώτων υλικών που απαιτούνται κατά την διαδικασία παραγωγής τους, όπως επίσης και της μεταφοράς προς τον προορισμό διάθεσης.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφασίζοντας να εντείνει τους ελέγχους των προϊόντων που εισάγονται, με στόχο πάντα την προστασία του περιβάλλοντος αλλά και την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών για τα προϊόντα που διατίθενται στην αγορά, υποχρέωσε την βαθμονόμηση των κλιματιστικών με βάση ένα νέο σύνολο κανόνων αξιολόγησης της ενεργειακής απόδοσης. Ο Εποχιακός Βαθμός Ενεργειακής Απόδοσης (SEER) και ο Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης (SCOP) θεωρούνται ότι αντιπροσωπεύουν καλύτερα την απόδοση των μονάδων της, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, σε αντίθεση με την προηγούμενη μέτρηση και σήμανση, η οποία αφορούσε σε στιγμιαία απόδοση. Η νέα αυτή βαθμονόμηση μετρά την απόδοση των κλιματιστικών σε πολλά διαφορετικά σημεία συνθηκών, σε αντίθεση με τις μετρήσεις του παρελθόντος, οι οποίες αφορούσαν σε 1 σημείο.

ΝΕΑ ΕΤΙΚΕΤΑ ECO DESIGN ERP
Ο νέος τρόπος βαθμονόμησης της απόδοσης των κλιματιστικών αντανακλάται στη νέα ενεργειακή ετικέτα σήμανσης, η οποία περιέχει πληροφορίες για την ισχύ, την απόδοση, την ετήσια κατανάλωση σε ψύξη και θέρμανση, αλλά και την στάθμη θορύβου των μηχανημάτων.

 1. Εμπορικό σήμα
 2. Ενεργειακή κατάταξη (κλάση) στην λειτουργία Ψύξης. Α+++ η πιο πλέον αποδοτική
 3. Ψυκτικό φορτίο σχεδιασμού (kW)
 4. SEER: Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στην ψύξη, ο οποίος υπολογίζεται ως ο λόγος της αναφερόμενης ετήσιας απαιτούμενης ψύξης εκφρασμένης σε KWh / έτος ως προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην λειτουργία της ψύξης σε KWh / έτος.
 5. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ρεύματος στην Ψύξη (kW/έτος)
 6. Ισχύς θορύβου εσωτερικής μονάδας (dB)
 7. Ισχύς θορύβου εξωτερικής μονάδας (dB)
 8. Κωδικός μοντέλου εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας
 9. Ενεργειακή κατάταξη στη θέρμανση*
 10. Θερμικό φορτίο σχεδιασμού (kW)*
 11. SCOP: Εποχιακός βαθμός ενεργειακής απόδοσης στη θέρμανση. Υπολογίζεται ως ο λόγος της αναφερόμενης ετήσιας απαιτούμενης θέρμανσης εκφρασμένης σε KWh/ έτος ως προς την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία της θέρμανσης σε KWh / έτος*
 12. Ενδεικτική ετήσια κατανάλωση ρεύματος στη θέρμανση (kW/έτος)*
 13. Ευρωπαϊκός χάρτης χωρισμένος σε 3 ζώνες (Θερμή Ζώνη, Μεσαία Ζώνη, Ψυχρή Ζώνη)

* Η λειτουργία της θέρμανσης χωρίζεται σε 3 κλιματικές ζώνες. Η ενεργειακή κλάση SCOP αναφέρεται υποχρεωτικά στη μέση κλιματική ζώνη.

eco design