Ισολογισμοί 2018-06-19T17:11:30+02:00

Για να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2016, πατήστε εδώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015

Δελτίο τύπου Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2015

Η επιτυχημένη πορεία της εταιρείας Δ. Μαυρογένης Α.Ε. το 2015 αποτυπώνεται και συνδέεται άρρηκτα με την  κατά 53,6% αύξηση του κύκλου εργασιών της, αλλά και την παράλληλη θετική μεταβολή της κερδοφορίας μετά φόρων στα 408 χιλ € από 88.6 χιλ € το 2014.

Η διοίκηση της εταιρείας ακολουθώντας και το 2016 την στρατηγική της κερδοφόρας ανάπτυξης, βασιζόμενη στην άριστη ποιότητα των προϊόντων της, καθώς και των νέων συμφωνιών που έχουν συναφθεί με πελάτες του εσωτερικού και εξωτερικού, εκτιμά ότι και το επόμενο έτος αυτό  θα είναι έτος εντυπωσιακών οικονομικών επιδόσεων.

Για να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2015, πατήστε εδώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Δελτίο τύπου Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2014

To έτος 2014, η εταιρεία Δ. Μαυρογένης Α.Ε. συνέχισε τη δυναμικά αναπτυσσόμενη πορεία της. Με σταθερά βήματα και ελεγχόμενες επενδύσεις πέτυχε σημαντική αύξηση των βασικότερων οικονομικών της δεικτών, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Η εταιρεία Δ.Μαυρογένης Α.Ε. παραμένει συνεπής στο στρατηγικό της προγραμματισμό και εντείνει την προσπάθειά της προς την υλοποίηση των στόχων της, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή της, εντός του οικονομικού έτους 2015.

Για να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2014, πατήστε εδώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013
Δελτίο τύπου Ισολογισμού Οικονομικού Έτους 2013

To έτος 2013, η εταιρεία Δ. Μαυρογένης Α.Ε. συνέχισε την δυναμικά αναπτυσσόμενη πορεία της. Με σταθερά βήματα και ελεγχόμενες επενδύσεις πέτυχε σημαντική αύξηση των βασικότερων οικονομικών της δεικτών, παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον.

Η εταιρεία Δ.Μαυρογένης Α.Ε. παραμένει συνεπής στο στρατηγικό της προγραμματισμό και εντείνει την προσπάθειά της προς την υλοποίηση των στόχων της, με απώτερο σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξή της, εντός του οικονομικού έτους 2014.

Για να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2013, πατήστε εδώ.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012
To έτος 2012 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη της εταιρείας Nippon – Δ. Μαυρογένης Α.Ε.. Οι συνεχείς προσπάθειες των τελευταίων ετών, ο επιτυχής στρατηγικός σχεδιασμός καθώς και η δυναμική διεύρυνση του δικτύου αφοσιωμένων συνεργατών στην Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, συνετέλεσαν στη σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερες προσδοκίες για την επιτυχημένη συνέχιση της πορείας αυτής κατά το έτος 2013.

Ανταποκρινόμενη στις δύσκολες συγκυρίες της εποχής και ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των συνεργατών της, η εταιρεία δεσμεύεται όχι μόνο να συνεχίσει την προσπάθειά της για παροχή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά επίσης να παραμείνει αρωγός στις προσπάθειες τους, με απώτερο στόχο την επίτευξη και διατήρηση θετικών για όλους οικονομικών αποτελεσμάτων.

Για να δείτε τον ισολογισμό του έτους 2012, πατήστε εδώ.