Καναλάτα Super Slim Ecodesign

Για τη 10ετή εγγύηση πατήστε εδώ. Για τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά πατήστε εδώ. Για τον κατάλογο Οικιακός Κλιματισμός πατήστε εδώ.

καναλάτα super slim ecodesign


Καναλάτα Super Slim Ecodesign