Κασετες Ψευδοροφης 4ων Kατευθύνσεων R410a DC Inverter EcoDesign

Για τη 10ετή εγγύηση πατήστε εδώ. Για τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά πατήστε εδώ. Για τον κατάλογο Ημικεντρικός Κλιματισμός πατήστε εδώ.