Κασέτες Ψευδοροφής R410a On-Off

Για τη 10ετή εγγύηση πατήστε εδώ. Για τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά πατήστε εδώ. Για τον κατάλογο Ημικεντρικός Κλιματισμός πατήστε εδώ.

κασέτες ψευδοροφής R410a