Εσωτερικές Μονάδες GMV5 2018-07-10T09:05:52+02:00

Εσωτερικές Μονάδες GMV5

Πιστοποίηση απόδοσης πολυδιαιρούμενων συστημάτων κεντρικού κλιματισμού μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου της EUROVENT.

Πιστοποιημένo Σύστημα κλιματισμού GREE κατα Eurovent

Δαπέδου Οροφής

Τοίχου

Αεραγωγοί Super Slim

Αεραγωγοί Ξεν/κού Τύπου Super Slim

Αεραγωγοί Υψηλής Στατικής

Μονάδες Νωπού Αέρα

Κασέτες 4ων Κατευθύνσεων Compact

Κασέτες 4ων Κατευθύνσεων

Κασέτες 2 Κατευθύνσεων

Κασέτες 1ας Κατεύθυνσης

Δαπέδου Κονσόλα

Δαπέδου Ντουλάπα

Ανεμιστήρας Εξαερισμού Ανά/σης Θερμ/τας

Μονάδα Ελέγχου ΚΚΜ (AHU KIT)

Μονάδες Δαπέδου Αεραγωγών