Εξωτερικές Μονάδες GMV5 2018-07-10T09:09:20+02:00

Εξωτερικές Μονάδες GMV5

Πιστοποίηση απόδοσης πολυδιαιρούμενων συστημάτων κεντρικού κλιματισμού μεταβλητής ροής ψυκτικού μέσου της EUROVENT.

Πιστοποιημένo Σύστημα κλιματισμού GREE κατα Eurovent

Mini GMV5

Slim GMV5

Modular GMV5

Home GMV5

Modular GMV5 Ανάκτησης