Όροι Χρήσης 2018-09-19T15:59:56+02:00

Όροι Χρήσης & Περιορισμός Ευθύνης

Στην παρούσα ιστοσελίδα υπάρχει πάντα η πιθανότητα λάθους ή ανακρίβειας, παρόλα αυτά έχει γίνει προσπάθεια ελέγχου της ορθότητας των περιλαμβανομένων πληροφοριών.

Κάθε χρήση του υλικού αυτού του ιστοτόπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

Η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει και μη επίκαιρα στοιχεία.

Σύμφωνα με την αρχή συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τεχνικών χαρακτηριστικών άνευ προειδοποίησης.

Ενδεχόμενες χρωματικές διαφορές μπορεί να οφείλονται στα χρωματικά προφίλ των οθονών θέασης.

Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για εσφαλμένες, ανακριβείς ή μη επίκαιρες πληροφορίες που ενδέχεται να παρέχονται μέσα από την ιστοσελίδα.